Cursusblok 5

 

Dit blok werpt een totaal andere kijk op het ontstaan, de rol, de invloed en de behandeling van het viscero- en neurocranium.

Dit alles is onlosmakelijk in balans met de uitrijpingsprocessen van de romp. De integratie ervan wordt benadrukt voor de totaalbehandeling.

Dit alles uit zich opnieuw in een prachtige lemniscaatbeweging.

Met dit model is het niet alleen mogelijk de uitrijping en ontwikkeling van kinderen te ondersteunen (denk o.a. aan leer-, en ontwikkelingsachterstand, gedragsproblemen), maar ook hardnekkige neuralgische klachten, dystrofiëen, migraineklachten, tinitus, duizeligheid…

Er wordt gestart met het belang van het begrip encapsis, de rol van de allantoïs en het ontstaan van het bloedvatsysteem in het menselijk embryo.

Het ontstaan van de neurale buis en de oerdarm, met hun onderlinge shift t.o.v. elkaar vormt een belangrijke peiler in het verdere verloop van de cursus.

Samen met de embryologische ontwikkeling en uitrijpingsbewegingen van het hart, zullen bovenstaande processen een belangrijke invloed uitoefenen bij de vorming van de hersenen en het centrale zenuwstelsel met de hersenblaasjes en hun ventrikels.

De vorming van het aangezicht komt uitgebreid aan bod, zowel op basis van de embryologie als ontogenese: de caudale shift van de oerdarm, de kieuwbogen en kieuwboogarteriën, de arteria carotici en de Klinor-hynchy.

Deze processen zijn onontbeerlijk en vormen de basis in de ontwikkeling en uitrijping van het telencephalon. 

Specifieke testen en schedeltechnieken met hun relaties met de romp zullen dit in de praktijk duidelijk maken.

 

Tot slot worden nieuwe hypotheses in het ontstaan en de behandeling van ADHD  en het primaire ademhalingsmechanisme naar voor gebracht.