Cursusblok 3

 

In dit cursusblok wordt dieper ingegaan op de grote hydraulische en pneumatische systemen van het lichaam en hoe deze de thoracale en abdominale regio’s in evenwicht houden.

Pas in blok 3 wordt verteld op welke inzichten deze manier van behandelen berust en waarom de manipulaties van de ingewanden direct een verandering te zien geven ter hoogte van de pariëtale gewrichten.

Daarna komen de sympatische en parasympatische systemen aan bod, gezien vanuit het embryologische denken en de letselbeelden. 

 

Er wordt dieper ingegaan op de interacties tussen deze systemen en hoe ons lichaam hiervan gebruik maakt om te compenseren, en wat dat betekent voor onze andere systemen en onze denkpatronen.   

 

Het laatste deel van blok 3 bestaat uit het diagnosticeren van specifieke schedeltrauma’s t.g.v. de geboorte. Ook wordt een behandelwijze van de schedel gepresenteerd die geïnspireerd is op kennis van embryologische principes.

Dit houdt in dat de schedel niet meer per definitie vanuit het SSB maar vanuit de vagusreflex bekeken en behandeld wordt.  De vagusreflex is de eerste grote stimulatie op de schedel ten gevolge van het geboorteproces die wezenlijk is voor de vaguswerking gedurende de rest van het leven.

Tijdens dit blok komen nieuwe specifieke relaties tussen de schedel en romp verder aan bod.