Applicatiecursus Autisme, PDD-NOS, autistiforme beelden

Het vijfde curususblok was volledig gewijd aan de andere kijk op het behandelen van de schedel. De balansen tussen schedel en romp zijn in die mate belangrijk dat duidelijk is geworden dat de schedel niet te behandelen is zonder de romp te behandelen. Om de schedel en daarmee de  hersenen te willen beïnvloeden moeten we de lever en het hart kunnen behandelen . In blok 5 is de behandeling van kinderen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie besproken.

Deze applicatiecursus bouwt verder op de principes besproken in blok 5 en integreert deze met de visies van Porges en Damasio. 

De 3-indeling van de N. Vagus-kernen en de hiëarchie in de opbouw van het autonome zenuwstelsel beschreven door Porges, biedt de mogelijkheid tot een adequate sociale interactie. Problematiek in de ontwikkeling en uitrijping van deze 3-indeling en opbouw leidt volgens Porges tot autisme en autistiforme beelden. 

Volgens Damasio is het bewustzijn een toestand waarin men kennis heeft van het eigen bestaan en dat van de omgeving. Damasio verklaart dit via activiteiten in de hersenen waarin waarneming van externe prikkels (indrukken uit omgeving) en interne prikkels (beleving van innerlijke lichamelijke processen) worden geïntegreerd. Noodzakelijk voor deze waarneming is de afferente informatie van het lichaam naar de hersenstam om zo te komen tot de ontwikkeling van onze corticale gebieden en mogelijkheden.

Deze balansen volgens Porges en Damasio zijn terug te vinden in de ontwikkeling en opbouw van de romp en de schedel zoals die besproken is in blok 5. Bewegingsverlies in de schedel zal deze balansen op een specifiek niveau verstoren, zodat inhibitie en afferente en efferente informatie zich niet krachtig genoeg ontwikkeld.

Dit kan leiden tot hartlijden en -falen (managers-disease), ontstekingsbeelden in het darmsysteem (o.a. ziekte van crohn) en kan vooral de perceptie van onze omgeving sterk verstoren met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen zoals autisme, PDD-NOS en NLD tot gevolg.

Deze cursus laat zien dat de verstoringen, die Porges en Damasio beschrijven in de hiëarchische opbouw en ontwikkeling van het autonoom en corticaal zenuwstelsel; te testen en te behandelen zijn via de behandelprincipes beproken in voorgaande blokken.