Cursusinhoud

 

De cursus bestaat uit 5 blokken van 3,5 dag die geaccrediteerd zijn. Elk van de blokken vormt een op zich afgerond geheel. Het is wel noodzakelijk om elk voorgaand blok gevolgd te hebben alvorens aan het volgende blok te kunnen deelnemen.  In elke cursus komt naast specifieke osteopatische informatie ook informatie van de BSM-de Jong methode aan bod en wordt toegelicht hoe beide methodes vooral bij de behandeling van kinderen samen kunnen werken.

In de cursussen wordt niet meer gewerkt volgens de bewegingsprincipes van mobiliteit en motiliteit maar volgens de richtingen en principes die aangegeven worden door de embryologie.  Op basis van de embryologie komen totaal nieuwe behandelprincipes aan de orde.